Mercedes rất chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và quan tâm nhiều đến sản phẩm dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi biết ràng việc bảo mật thông tin của khách hàng là rất quan trọng trong quá trình làm việc.

Chúng tôi cam kết :

  1. Bảo vệ thông tin khách hàng.
  2. Không cung cấp dữ liệu khách hàng cho các đối tác quảng cáo khác mà không có liên kết với chúng tôi
  3. Chúng Tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và hệ thống bảo để bảo vệ dữ liệu mà chúng tôi có trong tầm kiểm soát của mình, chống lại việc vô tình hoặc cố ý tác động, làm mất, phá hủy và truy cập trái phép.

Từ Chối Bởi Mercedes :

Mọi thông tin, hình ảnh, màu sắc và thông số kỹ thuật có trong trang website này được trình bày dưới hình thức tham khảo, hướng dẫn chung về các sản phẩm Trong một số trường hợp, các hình ảnh sản phẩm nước ngoài hiển thị theo hướng dẫn. Do đó, Mercedes đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này và nội dung của nó.